You are here
Home > Діло >

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки.

72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки
72100000-6 Консультаційні послуги з питань апаратного забезпечення
72110000-9 Консультаційні послуги з питань підбору апаратного забезпечення
72120000-2 Консультаційні послуги з питань аварійного відновлення апаратного забезпечення
72130000-5 Консультаційні послуги з питань планування розташування комп’ютерного обладнання
72140000-8 Консультаційні послуги з питань приймальних випробувань комп’ютерного апаратного забезпечення
72150000-1 Консультаційні послуги з питань комп’ютерного аудиту та комп’ютерного апаратного забезпечення
72200000-7 Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення
72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення
72211000-7 Послуги з розробки системного та користувацького програмного забезпечення
72212000-4 Послуги з розробки прикладного програмного забезпечення
72212100-0 Послуги з розробки галузевого програмного забезпечення
72212110-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизованих точок продажу
72212120-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизованих систем управління польотами
72212121-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для систем керування повітряним рухом
72212130-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки
72212131-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів
72212132-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для випробувань авіаційної техніки
72212140-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для систем контролю залізничного руху
72212150-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для керування виробничими процесами
72212160-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для бібліотек
72212170-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для контролю відповідності
72212180-4 Послуги з розробки медичного програмного забезпечення
72212190-7 Послуги з розробки освітнього програмного забезпечення
72212200-1 Послуги з розробки мережевого програмного забезпечення, а також програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет
72212210-4 Послуги з розробки мережевого програмного забезпечення
72212211-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для забезпечення міжплатформної взаємодії
72212212-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для серверів для роботи з оптичними накопичувачами
72212213-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для оптимізації операційних систем
72212214-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для мережевих операційних систем
72212215-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для розробників мереж
72212216-6 Послуги з розробки емуляторів мережевих терміналів
72212217-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для обробки транзакцій
72212218-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління ліцензіями
72212219-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для різних видів мереж
72212220-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет
72212221-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з Інтернетом
72212222-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для веб-серверів
72212223-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з електронною поштою
72212224-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для редагування веб-сторінок
72212300-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з документами, графікою, зображеннями, планування часу та офісного програмного забезпечення
72212310-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення документів
72212311-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для систем управління документообігом
72212312-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для електронних видавництв
72212313-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для оптичного розпізнавання символів
72212314-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для розпізнавання голосу
72212315-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для комп’ютерної верстки
72212316-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з презентаціями
72212317-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для редагування текстів
72212318-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для сканерів
72212320-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями
72212321-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизованих систем проектування
72212322-2 Послуги з розробки графічного програмного забезпечення
72212323-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизації виробництва
72212324-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з діаграмами
72212325-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення форм і бланків
72212326-0 Послуги з розробки картографічного програмного забезпечення
72212327-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для креслення та малювання
72212328-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для обробки зображень
72212330-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для планування часу та офісного програмного забезпечення
72212331-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління проектами
72212332-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для планування часу
72212333-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління договірною діяльністю
72212400-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління діловими операціями та електронних особистих органайзерів
72212410-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління інвестиціями та підготовки податкової звітності
72212411-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління інвестиціями
72212412-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для підготовки податкової звітності
72212420-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для адміністративно-господарського управління та комплекси послуг з розробки програмного забезпечення
72212421-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для адміністративно-господарського управління
72212422-3 Комплекси послуг з розробки програмного забезпечення
72212430-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління матеріально-технічними ресурсами
72212440-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку
72212441-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для фінансового аналізу
72212442-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для фінансових систем
72212443-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для бухгалтерського обліку
72212445-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління відносинами з клієнтами
72212450-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для обліку часу чи людських ресурсів
72212451-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства
72212460-1 Послуги з розробки аналітичного, наукового, математичного чи прогнозувального програмного забезпечення
72212461-8 Послуги з розробки аналітичного чи наукового програмного забезпечення
72212462-5 Послуги з розробки математичного чи прогнозувального програмного забезпечення
72212463-2 Послуги з розробки статистичного програмного забезпечення
72212470-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для проведення аукціонів
72212480-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для продажу та реалізації продукції і бізнес-аналітики
72212481-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для продажу чи реалізації продукції
72212482-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для бізнес-аналітики
72212490-0 Послуги з розробки закупівельного програмного забезпечення
72212500-4 Послуги з розробки комунікаційного та мультимедійного програмного забезпечення
72212510-7 Послуги з розробки комунікаційного програмного забезпечення
72212511-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для відображення повідомлень на робочому столі
72212512-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для систем інтерактивної голосової відповіді
72212513-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для модемів
72212514-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з віддаленим доступом
72212515-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для відеоконференцій
72212516-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для обміну інформацією
72212517-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з інформаційними технологіями
72212518-3 Послуги з розробки емуляторів
72212519-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для керування пам’яттю
72212520-0 Послуги з розробки мультимедійного програмного забезпечення
72212521-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для редагування музики чи звуку
72212522-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для віртуальних клавіатур
72212600-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для баз даних та операційних систем
72212610-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для баз даних
72212620-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для операційних систем для мейнфреймів
72212630-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для операційних систем для мінікомп’ютерів
72212640-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для операційних систем для мікрокомп’ютерів
72212650-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для операційних систем для персональних комп’ютерів
72212660-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для кластеризації
72212670-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для операційних систем реального часу
72212700-6 Набори утиліт для розробки програмного забезпечення
72212710-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для резервного копіювання чи відновлення даних
72212720-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для сканування штрих-кодів
72212730-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для забезпечення захисту
72212731-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для захисту файлів
72212732-9 Послуги з розробки програмного забезпечення для захисту даних
72212740-8 Послуги з розробки перекладацького програмного забезпечення
72212750-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для запису на носії інформації
72212760-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для захисту від вірусів
72212761-1 Послуги з розробки антивірусного програмного забезпечення
72212770-7 Послуги з розробки службового програмного забезпечення загального призначення, для стиснення даних та друку
72212771-4 Послуги з розробки службового програмного забезпечення загального призначення
72212772-1 Послуги з розробки службового програмного забезпечення для друку
72212780-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління системами, запам’ятовувальними пристроями та контентом
72212781-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління системами
72212782-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління запам’ятовувальними пристроями
72212783-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для управління контентом
72212790-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для перевірки версій
72212900-8 Послуги з розробки програмного забезпечення різного призначення та комп’ютерних систем
72212910-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення комп’ютерних ігор, побудови генеалогічного дерева та створення екранних заставок
72212911-8 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення комп’ютерних ігор
72212920-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизації офісу
72212930-7 Послуги з розробки навчального та розважального програмного забезпечення
72212931-4 Послуги з розробки навчального програмного забезпечення
72212932-1 Послуги з розробки розважального програмного забезпечення
72212940-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення шаблонів і календарів
72212941-7 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення шаблонів
72212942-4 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення календарів
72212960-6 Послуги з розробки драйверів і системного програмного забезпечення
72212970-9 Послуги з розробки типографського програмного забезпечення
72212971-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення адресних книг
72212972-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для створення дизайну етикеток
72212980-2 Послуги з розробки мов та засобів програмування
72212981-9 Послуги з розробки компілювального програмного забезпечення
72212982-6 Послуги з розробки програмного забезпечення для керування конфігураціями
72212983-3 Послуги з розробки програмного забезпечення для розробок
72212984-0 Послуги з розробки програмного забезпечення для тестування програм
72212985-7 Послуги з розробки зневаджувального програмного забезпечення
72212990-5 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з таблицями та вдосконалення програмного продукту
72212991-2 Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з таблицями
72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань
72221000-0 Консультаційні послуги з питань аналізу господарської діяльності
72222000-7 Послуги зі стратегічного аналізу та планування інформаційних систем або технологій
72222100-8 Послуги зі стратегічного аналізу інформаційних систем або технологій
72222200-9 Послуги з планування інформаційних систем або технологій
72222300-0 Послуги у сфері інформаційних технологій
72223000-4 Послуги з аналізу вимог до інформаційних технологій
72224000-1 Консультаційні послуги з питань управління проектами
72224100-2 Послуги з планування впроваджування систем
72224200-3 Послуги з планування забезпечення якості систем
72225000-8 Послуги з оцінювання та аналізу ефективності забезпечення якості систем
72226000-5 Консультаційні послуги з питань приймальних випробовувань системного програмного забезпечення
72227000-2 Консультаційні послуги з питань інтеграції програмного забезпечення
72228000-9 Консультаційні послуги з питань інтеграції апаратного забезпечення
72230000-6 Послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення
72231000-3 Розробка програмного забезпечення військового призначення
72232000-0 Розробка програмного забезпечення для обробки транзакцій і програмного забезпечення на замовлення
72240000-9 Послуги з аналізу та програмування систем
72241000-6 Послуги з визначення критичних значень для цільових показників
72242000-3 Послуги з проектного моделювання
72243000-0 Послуги з програмування
72244000-7 Послуги зі створення дослідних зразків
72245000-4 Послуги з аналізу та програмування контрактних систем
72246000-1 Консультаційні послуги з питань систем
72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та підтримкою
72251000-9 Послуги з аварійного відновлення
72252000-6 Послуги зі створення комп’ютерних архівів
72253000-3 Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки
72253100-4 Послуги з підтримки користувачів
72253200-5 Послуги з підтримки систем
72254000-0 Тестування програмного забезпечення
72254100-1 Послуги з тестування систем
72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
72261000-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення
72262000-9 Послуги з розробки програмного забезпечення
72263000-6 Послуги зі впровадження програмного забезпечення
72264000-3 Послуги з відтворення програмного забезпечення
72265000-0 Послуги з конфігурування програмного забезпечення
72266000-7 Консультаційні послуги з питань програмного забезпечення
72267000-4 Послуги з профілактичного обслуговування та відновлення програмного забезпечення
72267100-0 Обслуговування програмного забезпечення
72267200-1 Відновлення програмного забезпечення
72268000-1 Послуги з постачання програмного забезпечення
72300000-8 Послуги у сфері управління даними
72310000-1 Послуги з обробки даних
72311000-8 Послуги, пов’язані з роботою з електронними таблицями
72311100-9 Послуги з перетворення даних
72311200-0 Послуги з пакетної обробки даних
72311300-1 Комп’ютерні послуги в режимі розподілу часу
72312000-5 Послуги зі введення даних
72312100-6 Послуги з підготовки даних
72312200-7 Послуги з оптичного розпізнавання символів
72313000-2 Послуги з накопичення даних
72314000-9 Послуги зі збирання та зіставлення даних
72315000-6 Послуги з керування мережами даних і з підтримки мереж даних
72315100-7 Послуги з підтримки мереж даних
72315200-8 Послуги з керування мережами даних
72316000-3 Послуги з аналізу даних
72317000-0 Послуги зі зберігання даних
72318000-7 Послуги з передачі даних
72319000-4 Послуги з постачання даних
72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних
72321000-1 Додаткові послуги, пов’язані з базами даних
72322000-8 Послуги з управління даними
72330000-2 Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та даних
72400000-4 Інтернет-послуги
72410000-7 Послуги провайдерів
72411000-4 Постачальники Інтернет-послуг
72412000-1 Постачальники послуг електронної пошти
72413000-8 Послуги з розробки веб-сайтів
72414000-5 Провайдери пошукових систем
72415000-2 Постачальники послуг з веб-хостингу
72416000-9 Постачальники прикладних послуг
72417000-6 Імена доменів
72420000-0 Послуги у сфері розвитку Інтернету
72421000-7 Послуги з розробки клієнтських додатків для Інтернет або Інтранет мереж
72422000-4 Послуги з розробки серверних додатків для Інтернет або Інтранет мереж
72500000-0 Послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями
72510000-3 Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями
72511000-0 Послуги у сфері програмного забезпечення для керування мережами
72512000-7 Послуги з управління документообігом
72513000-4 Послуги з автоматизації офісів
72514000-1 Послуги з керування комп’ютерним обладнанням
72514100-2 Послуги з керування обладнанням з використанням комп’ютерних технологій
72514200-3 Послуги з керування засобами для розробки комп’ютерних систем
72514300-4 Послуги з керування засобами технічного обслуговування комп’ютерних систем
72540000-2 Послуги з модернізації комп’ютерів
72541000-9 Послуги з розширення можливостей комп’ютерів
72541100-0 Послуги з розширення пам’яті
72590000-7 Професійні послуги у комп’ютерній сфері
72591000-4 Розробка договорів про рівень обслуговування
72600000-6 Послуги з комп’ютерної підтримки та консультаційні послуги з питань роботи з комп’ютерами
72610000-9 Послуги з комп’ютерної підтримки
72611000-6 Послуги технічного обслуговування комп’ютерів
72700000-7 Послуги у сфері комп’ютерних мереж
72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж
72720000-3 Послуги у сфері глобальних мереж
72800000-8 Послуги з комп’ютерного аудиту та тестування комп’ютерного обладнання
72810000-1 Послуги з комп’ютерного аудиту
72820000-4 Послуги з тестування комп’ютерного обладнання
72900000-9 Послуги з резервного копіювання та перетворення каталогів
72910000-2 Послуги з резервного копіювання
72920000-5 Послуги з перетворення каталогів
Top