You are here
Home > Діло >

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля.

90000000-7 Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля
90400000-1 Послуги у сфері водовідведення
90410000-4 Послуги з відкачування стічних вод
90420000-7 Послуги з очищення стічних вод
90430000-0 Послуги з відведення стічних вод
90440000-3 Послуги у сфері поводження з вигрібними ямами
90450000-6 Послуги у сфері поводження із септиками
90460000-9 Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків
90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів
90480000-5 Послуги з управління каналізаційною системою
90481000-2 Утримання станцій очищення стічних вод
90490000-8 Послуги з інспектування каналізаційних колекторів і консультаційні послуги з питань очищення стічних вод
90491000-5 Послуги з інспектування каналізаційних колекторів
90492000-2 Консультаційні послуги з питань очищення стічних вод
90500000-2 Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами
90510000-5 Утилізація / видалення сміття та поводження зі сміттям
90511000-2 Послуги зі збирання сміття
90511100-3 Послуги зі збирання сміття з урн і контейнерів у громадських місцях
90511200-4 Послуги зі збирання побутових відходів
90511300-5 Послуги зі збирання розкиданого сміття
90511400-6 Послуги зі збирання макулатури
90512000-9 Послуги з перевезення сміття
90513000-6 Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація/видалення
90513100-7 Послуги з утилізації/видалення побутових відходів
90513200-8 Послуги з утилізації/видалення сміття з урн і контейнерів у громадських місцях
90513300-9 Послуги зі спалення сміття
90513400-0 Послуги з утилізації/видалення попелу та золи
90513500-1 Поводження з побутовими стічними водами та їх утилізація/видалення
90513600-2 Послуги з відкачування мулу
90513700-3 Послуги з вивезення мулу
90513800-4 Послуги з очищення мулу
90513900-5 Послуги з утилізації/видалення мулу
90514000-3 Послуги з переробки сміття
90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами
90521000-5 Послуги у сфері поводження з радіоактивними відходами
90521100-6 Збирання радіоактивних відходів
90521200-7 Послуги зі зберігання радіоактивних відходів
90521300-8 Утилізація/видалення радіоактивних відходів
90521400-9 Транспортування радіоактивних відходів
90521410-2 Транспортування низькоактивних ядерних відходів
90521420-5 Транспортування середньоактивних ядерних відходів
90521500-0 Пакування радіоактивних відходів
90521510-3 Пакування низькоактивних ядерних відходів
90521520-6 Пакування середньоактивних ядерних відходів
90522000-2 Послуги, пов’язані з забрудненими ґрунтами
90522100-3 Вилучення забруднених ґрунтів
90522200-4 Утилізація/видалення забруднених ґрунтів
90522300-5 Послуги з обробки забруднених ґрунтів
90522400-6 Очищування та обробка ґрунтів
90523000-9 Послуги з утилізації/видалення токсичних відходів, окрім радіоактивних відходів і забруднених ґрунтів
90523100-0 Послуги з утилізації/видалення зброї та боєприпасів
90523200-1 Послуги з утилізації/видалення бомб
90523300-2 Послуги розмінування
90524000-6 Послуги у сфері поводження з медичними відходами
90524100-7 Послуги зі збирання медичних відходів
90524200-8 Послуги з утилізації/видалення медичних відходів
90524300-9 Послуги з вивезення біологічних відходів
90524400-0 Збирання, транспортування та утилізація/видалення відходів лікарень
90530000-1 Утримання сміттєзвалищ
90531000-8 Послуги з управління полігонами твердих побутових відходів
90532000-5 Послуги з управління териконами
90533000-2 Послуги з управління сміттєзвалищами
90600000-3 Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги
90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць
90611000-3 Послуги з прибирання вулиць
90612000-0 Послуги з підмітання вулиць
90620000-9 Послуги з прибирання снігу
90630000-2 Послуги з прибирання льоду
90640000-5 Послуги з очищення та спорожнення стічних канав
90641000-2 Послуги з очищення стічних канав
90642000-9 Послуги зі спорожнення стічних канав
90650000-8 Послуги з вилучення азбесту
90660000-1 Послуги з вилучення свинцю
90670000-4 Послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських територій
90680000-7 Послуги з прибирання пляжів
90690000-0 Послуги з видалення графіті
90700000-4 Послуги у сфері охорони довкілля
90710000-7 Екологічний менеджмент
90711000-4 Оцінювання впливу на довкілля різних галузей, окрім будівництва
90711100-5 Оцінювання ризиків або небезпек, пов’язаних із різними галузями, крім будівництва
90711200-6 Екологічні стандарти у різних галузях, окрім будівництва
90711300-7 Аналіз екологічних показників різних галузей, окрім будівництва
90711400-8 Послуги з оцінювання впливу на довкілля різних галузей, окрім будівництва
90711500-9 Екологічний моніторинг різних галузей, окрім будівництва
90712000-1 Екологічне планування
90712100-2 Планування розвитку міського середовища
90712200-3 Планування стратегії збереження лісів
90712300-4 Планування стратегії збереження морського середовища
90712400-5 Послуги з планування стратегії управління природними ресурсами та їх збереження
90712500-6 Інституційний розвиток і планування у сфері охорони довкілля
90713000-8 Консультаційні послуги з питань охорони довкілля
90713100-9 Консультаційні послуги з питань водопостачання та поводження зі стічними водами у різних галузях, окрім будівництва
90714000-5 Екологічний аудит
90714100-6 Системи екологічної інформації
90714200-7 Послуги з екологічного аудиту підприємств
90714300-8 Послуги з екологічного аудиту галузей
90714400-9 Послуги з екологічного аудиту окремих видів господарської діяльності
90714500-0 Послуги з контролю за якістю довкілля
90714600-1 Послуги з контролю екологічної безпеки
90715000-2 Послуги з дослідження забруднень
90715100-3 Послуги з дослідження забруднень хімікатами та нафтопродуктами
90715110-6 Дослідження газодобувних ділянок
90715120-9 Дослідження звалищ відходів хімічного виробництва чи нафтопереробних заводів
90715200-4 Послуги з дослідження інших видів забруднень
90715210-7 Досліджування нафтосховищ або нафтотерміналів
90715220-0 Дослідження промислових об’єктів
90715230-3 Дослідження звалищ промислових відходів
90715240-6 Дослідження деревообробних заводів
90715250-9 Дослідження майстерень хімічного чищення
90715260-2 Дослідження об’єктів ливарної галузі
90715270-5 Дослідження об’єктів переробної галузі
90715280-8 Дослідження заводів із обробки продуктів харчування
90720000-0 Захист довкілля
90721000-7 Послуги із забезпечення екологічної безпеки
90721100-8 Послуги із захисту ландшафтів
90721200-9 Послуги із захисту озонового шару
90721300-0 Послуги із захисту продуктів харчування та кормів від зараження
90721400-1 Послуги із захисту генетичних ресурсів
90721500-2 Послуги із захисту токсичних речовин
90721600-3 Послуги з радіаційного захисту
90721700-4 Послуги із захисту видів, яким загрожує вимирання
90721800-5 Послуги із захисту від природних ризиків і небезпек
90722000-4 Відновлення довкілля
90722100-5 Відновлення промислових територій
90722200-6 Послуги зі знезараження об’єктів довкілля
90722300-7 Послуги з меліорації
90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення
90731000-0 Послуги, пов’язані із проблемою забруднення повітря
90731100-1 Управління якістю повітря
90731200-2 Послуги з управління та контролю у сфері боротьби з транскордонним забрудненням повітря
90731210-5 Придбання квот на викиди діоксиду вуглецю
90731300-3 Послуги із захисту повітря від забруднення
90731400-4 Послуги з моніторингу та вимірювання рівня забруднення повітря
90731500-5 Послуги з виявлення токсичних газів
90731600-6 Моніторинг концентрації метану
90731700-7 Послуги з моніторингу концентрації діоксиду вуглецю
90731800-8 Моніторинг концентрації твердих частинок у повітрі
90731900-9 Послуги з моніторингу товщини озонового шару
90732000-7 Послуги, пов’язані із проблемою забруднення ґрунту
90732100-8 Послуги із захисту ґрунтів від забруднення
90732200-9 Послуги із вилучення забрудненого ґрунту
90732300-0 Обробка та відновлення забрудненого ґрунту
90732400-1 Дорадчі послуги з питань забруднення ґрунту
90732500-2 Картографування забруднених ґрунтів
90732600-3 Вимірювання чи моніторинг рівня забрудненості ґрунтів
90732700-4 Оцінювання рівня забрудненості ґрунтів органічними добривами
90732800-5 Оцінювання забруднення пестицидами
90732900-6 Оцінювання забруднення нітратами та фосфатами
90732910-9 Оцінювання забруднення нітратами
90732920-2 Оцінювання забруднення фосфатами
90733000-4 Послуги, пов’язані з проблемою забруднення води
90733100-5 Послуги з моніторингу чи контролю рівня забруднення поверхневих вод
90733200-6 Послуги з відновлення у разі забруднення поверхневих вод
90733300-7 Послуги із захисту поверхневих вод від забруднення
90733400-8 Послуги з обробки поверхневих вод
90733500-9 Дренажні послуги на випадок забруднення поверхневих вод
90733600-0 Послуги з управління чи контролю у сфері боротьби з транскордонним забрудненням водних ресурсів
90733700-1 Послуги з моніторингу чи контролю рівня забруднення підземних вод
90733800-2 Послуги з дренажу на випадок забруднення підземних вод
90733900-3 Обробка чи відновлення у разі забруднення підземних вод
90740000-6 Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення
90741000-3 Послуги, пов’язані з проблемою нафтових забруднень
90741100-4 Послуги з моніторингу розливань нафти
90741200-5 Послуги з контролю розливань нафти
90741300-6 Послуги з відновлення у разі розливання нафти
90742000-0 Послуги, пов’язані з проблемою шумового забруднення
90742100-1 Послуги з контролю рівня зашумлення
90742200-2 Послуги із захисту від шумового забруднення
90742300-3 Послуги з моніторингу рівня шумового забруднення
90742400-4 Дорадчі послуги з питань шумового забруднення
90743000-7 Послуги, пов’язані з проблемою забруднення токсичними речовинами
90743100-8 Послуги з моніторингу концентрації токсичних речовин
90743200-9 Послуги з відновлення у разі забруднення токсичними речовинами
90900000-6 Послуги з прибирання та санітарно-гігієнічні послуги
90910000-9 Послуги з прибирання
90911000-6 Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон
90911100-7 Послуги з прибирання житла
90911200-8 Послуги з прибирання будівель
90911300-9 Послуги з миття вікон
90912000-3 Послуги з дробоочищення трубчастих конструкцій
90913000-0 Послуги з очищення цистерн і резервуарів
90913100-1 Послуги з очищення цистерн
90913200-2 Послуги з очищення резервуарів
90914000-7 Послуги з прибирання автостоянок
90915000-4 Послуги з чищення печей і димарів
90916000-1 Послуги з чищення телефонного обладнання
90917000-8 Послуги з чищення транспортного обладнання
90918000-5 Послуги з очищення урн для сміття
90919000-2 Послуги з прибирання офісних і шкільних приміщень та чищення офісного обладнання
90919100-3 Послуги з чищення офісного обладнання
90919200-4 Послуги з прибирання офісних приміщень
90919300-5 Послуги з прибирання шкільних приміщень
90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень
90921000-9 Послуги з дезінфікування та витравлювання
90922000-6 Послуги з боротьби зі шкідниками
90923000-3 Послуги з дератизації
90924000-0 Послуги з фумігації
Top