You are here
Home > Діло >

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи.

48000000-8 Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи
48100000-9 Пакети галузевого програмного забезпечення
48110000-2 Пакети програмного забезпечення для автоматизованих точок продажу
48120000-5 Пакети програмного забезпечення для автоматизованих систем управління польотами
48121000-2 Пакети програмного забезпечення для систем керування повітряним рухом
48130000-8 Пакети програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки
48131000-5 Пакети програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів
48132000-2 Пакети програмного забезпечення для випробувань авіаційної техніки
48140000-1 Пакети програмного забезпечення для систем контролю залізничного руху
48150000-4 Пакети програмного забезпечення для керування виробничими процесами
48151000-1 Системи комп’ютерного керування
48160000-7 Пакети програмного забезпечення для бібліотек
48161000-4 Системи управління бібліотечними фондами
48170000-0 Пакети програмного забезпечення для контролю відповідності
48180000-3 Пакети медичного програмного забезпечення
48190000-6 Пакети освітнього програмного забезпечення
48200000-0 Пакети мережевого програмного забезпечення, а також програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет
48210000-3 Пакети мережевого програмного забезпечення
48211000-0 Пакети програмного забезпечення для забезпечення міжплатформної взаємодії
48212000-7 Пакети програмного забезпечення для серверів для роботи з оптичними накопичувачами
48213000-4 Пакети програмного забезпечення для оптимізації операційних систем
48214000-1 Пакети програмного забезпечення для мережевих операційних систем
48215000-8 Пакети програмного забезпечення для розробників мереж
48216000-5 Пакети емуляторів мережевих терміналів
48217000-2 Пакети програмного забезпечення для обробки транзакцій
48217100-3 Пакети програмного забезпечення для обробки транзакцій для мейнфреймів
48217200-4 Пакети програмного забезпечення для обробки транзакцій для мінікомп’ютерів
48217300-5 Пакети програмного забезпечення для обробки транзакцій для мікрокомп’ютерів
48218000-9 Пакети програмного забезпечення для управління ліцензіями
48219000-6 Пакети програмного забезпечення для різних видів мереж
48219100-7 Пакети програмного забезпечення для керування шлюзами
48219200-8 Пакети програмного забезпечення для серверів для роботи з масивами компакт-дисків
48219300-9 Пакети програмного забезпечення для адміністрування
48219400-0 Пакети програмного забезпечення для серверів транзакцій
48219500-1 Пакети програмного забезпечення для комутаторів або маршрутизаторів
48219600-2 Пакети програмного забезпечення для мультиплексорів
48219700-3 Пакети програмного забезпечення для комунікаційних серверів
48219800-4 Пакети програмного забезпечення для мережевих мостів
48220000-6 Пакети програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет
48221000-3 Пакети програмного забезпечення для роботи з Інтернетом
48222000-0 Пакети програмного забезпечення для веб-серверів
48223000-7 Пакети програмного забезпечення для роботи з електронною поштою
48224000-4 Пакети програмного забезпечення для редагування веб-сторінок
48300000-1 Пакети програмного забезпечення для роботи з документами, графікою, зображеннями, планування часу та офісного програмного забезпечення
48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів
48311000-1 Пакети програмного забезпечення для систем управління документообігом
48311100-2 Системи управління документообігом
48312000-8 Пакети програмного забезпечення для електронних видавництв
48313000-5 Пакети програмного забезпечення для оптичного розпізнавання символів
48313100-6 Системи оптичного зчитування інформації
48314000-2 Пакети програмного забезпечення для розпізнавання голосу
48315000-9 Пакети програмного забезпечення для комп’ютерної верстки
48316000-6 Пакети програмного забезпечення для роботи з презентаціями
48317000-3 Пакети програмного забезпечення для редагування текстів
48318000-0 Пакети програмного забезпечення для сканерів
48319000-7 Програми перевірки орфографії
48320000-7 Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями
48321000-4 Пакети програмного забезпечення для автоматизованих систем проектування
48321100-5 Системи автоматизованого проектування
48322000-1 Пакети графічного програмного забезпечення
48323000-8 Пакети програмного забезпечення для автоматизації виробництва
48324000-5 Пакети програмного забезпечення для роботи з діаграмами
48325000-2 Пакети програмного забезпечення для створення форм / бланків
48326000-9 Пакети картографічного програмного забезпечення
48326100-0 Цифрові системи картографування
48327000-6 Пакети програмного забезпечення для креслення та малювання
48328000-3 Пакети програмного забезпечення для обробки зображень
48329000-0 Системи обробки зображень та архівування
48330000-0 Пакети програмного забезпечення для планування часу та офісного програмного забезпечення
48331000-7 Пакети програмного забезпечення для управління проектами
48332000-4 Пакети програмного забезпечення для планування часу
48333000-1 Пакети програмного забезпечення для управління договірною діяльністю
48400000-2 Пакети програмного забезпечення для управління діловими операціями та електронних особистих органайзерів
48410000-5 Пакети програмного забезпечення для управління інвестиціями та підготовки податкової звітності
48411000-2 Пакети програмного забезпечення для управління інвестиціями
48412000-9 Пакети програмного забезпечення для підготовки податкової звітності
48420000-8 Пакети програмного забезпечення для адміністративно-господарського управління та пакети утиліт для розробки програмного забезпечення
48421000-5 Пакети програмного забезпечення для адміністративно-господарського управління
48422000-2 Пакети утиліт для розробки програмного забезпечення
48430000-1 Пакети програмного забезпечення для управління матеріально-технічними ресурсами
48440000-4 Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку
48441000-1 Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу
48442000-8 Пакети програмного забезпечення для фінансових систем
48443000-5 Пакети програмного забезпечення для бухгалтерського обліку
48444000-2 Системи бухгалтерського обліку
48444100-3 Білінгові системи
48445000-9 Пакети програмного забезпечення для управління відносинами з клієнтами
48450000-7 Пакети програмного забезпечення для обліку часу чи людських ресурсів
48451000-4 Пакети програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства
48460000-0 Пакети аналітичного, наукового, математичного чи прогнозувального програмного забезпечення
48461000-7 Пакети аналітичного чи наукового програмного забезпечення
48462000-4 Пакети математичного чи прогнозувального програмного забезпечення
48463000-1 Пакети статистичного програмного забезпечення
48470000-3 Пакети програмного забезпечення для проведення аукціонів
48480000-6 Пакети програмного забезпечення для продажу та реалізації продукції і бізнес-аналітики
48481000-3 Пакети програмного забезпечення для продажу чи реалізації продукції
48482000-0 Пакети програмного забезпечення для бізнес-аналітики
48490000-9 Пакети закупівельного програмного забезпечення
48500000-3 Пакети комунікаційного та мультимедійного програмного забезпечення
48510000-6 Пакети комунікаційного програмного забезпечення
48511000-3 Пакети програмного забезпечення для відображення повідомлень на робочому столі
48512000-0 Пакети програмного забезпечення для систем інтерактивної голосової відповіді
48513000-7 Пакети програмного забезпечення для модемів
48514000-4 Пакети програмного забезпечення для роботи з віддаленим доступом
48515000-1 Пакети програмного забезпечення для відеоконференцій
48516000-8 Пакети програмного забезпечення для обміну інформацією
48517000-5 Пакети програмного забезпечення для роботи з інформаційними технологіями
48518000-2 Пакети емуляторів
48519000-9 Пакети програмного забезпечення для керування пам’яттю
48520000-9 Пакети мультимедійного програмного забезпечення
48521000-6 Пакети програмного забезпечення для редагування музики чи звуку
48522000-3 Пакети програмного забезпечення для віртуальних клавіатур
48600000-4 Пакети програмного забезпечення для баз даних та операційних систем
48610000-7 Системи баз даних
48611000-4 Пакети програмного забезпечення для баз даних
48612000-1 Системи керування базами даних
48613000-8 Електронні системи управління даними
48614000-5 Системи збору даних
48620000-0 Операційні системи
48621000-7 Пакети програмного забезпечення для операційних систем для мейнфреймів
48622000-4 Пакети програмного забезпечення для операційних систем для мінікомп’ютерів
48623000-1 Пакети програмного забезпечення для операційних систем для мікрокомп’ютерів
48624000-8 Пакети програмного забезпечення для операційних систем для персональних комп’ютерів
48625000-5 Операційні системи для відкритих систем
48626000-2 Пакети програмного забезпечення для кластеризації
48627000-9 Пакети програмного забезпечення для операційних систем реального часу
48628000-9 Архітектура мікроканалів
48700000-5 Утиліти для розробки програмного забезпечення
48710000-8 Пакети програмного забезпечення для резервного копіювання чи відновлення даних
48720000-1 Пакети програмного забезпечення для сканування штрих-кодів
48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки
48731000-1 Пакети програмного забезпечення для захисту файлів
48732000-8 Пакети програмного забезпечення для захисту даних
48740000-7 Пакети перекладацького програмного забезпечення
48750000-0 Пакети програмного забезпечення для запису на носії інформації
48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів
48761000-0 Пакети антивірусного програмного забезпечення
48770000-6 Пакети службового програмного забезпечення загального призначення, для стиснення даних та друку
48771000-3 Пакети службового програмного забезпечення загального призначення
48772000-0 Утиліти для стиснення даних
48773000-7 Пакети службового програмного забезпечення для друку
48773100-8 Пакети програмного забезпечення для виведення документів на друк
48780000-9 Пакети програмного забезпечення для управління системами, запам’ятовувальними пристроями та контентом
48781000-6 Пакети програмного забезпечення для управління системами
48782000-3 Пакети програмного забезпечення для управління запам’ятовувальними пристроями
48783000-0 Пакети програмного забезпечення для управління контентом
48790000-2 Пакети програмного забезпечення для перевірки версій
48800000-6 Інформаційні системи та сервери
48810000-9 Інформаційні системи
48811000-6 Системи електронної пошти
48812000-3 Фінансові інформаційні системи
48813000-0 Пасажирські інформаційні системи
48813100-1 Електронні інформаційні стенди
48813200-2 Системи інформування пасажирів у режимі реального часу
48814000-7 Медичні інформаційні системи
48814100-8 Інформаційні системи у сфері догляду за пацієнтами
48814200-9 Системи обліку пацієнтів
48814300-0 Системи управління операційними блоками
48814400-1 Клінічні інформаційні системи
48814500-2 Системи діагностично споріднених груп
48820000-2 Сервери
48821000-9 Мережеві сервери
48822000-6 Комп’ютерні сервери
48823000-3 Файлові сервери
48824000-0 Сервери друку
48825000-7 Веб-сервери
48900000-7 Пакети програмного забезпечення різного призначення та різні комп’ютерні системи
48910000-0 Пакети програмного забезпечення для створення комп’ютерних ігор, побудови генеалогічного дерева та створення екранних заставок
48911000-7 Пакети програмного забезпечення для створення комп’ютерних ігор
48912000-4 Генеалогічні дерева
48913000-1 Екранні заставки
48920000-3 Пакети програмного забезпечення для автоматизації офісу
48921000-0 Системи автоматизації
48930000-6 Пакети навчального та розважального програмного забезпечення
48931000-3 Пакети навчального програмного забезпечення
48932000-0 Пакети розважального програмного забезпечення
48940000-9 Пакети програмного забезпечення для створення шаблонів і календарів
48941000-6 Пакети програмного забезпечення для створення шаблонів
48942000-3 Пакети програмного забезпечення для створення календарів
48950000-2 Системи визначення координат місцезнаходження суден та системи гучномовного зв’язку
48951000-9 Системи визначення координат місцезнаходження суден
48952000-6 Системи гучномовного зв’язку
48960000-5 Пакети драйверів і системного програмного забезпечення
48961000-2 Драйвери для мережі Ethernet
48962000-9 Драйвери для відеокарт
48970000-8 Пакети типографського програмного забезпечення
48971000-5 Пакети програмного забезпечення для створення адресних книг
48972000-2 Пакети програмного забезпечення для створення дизайну етикеток
48980000-1 Мови та засоби програмування
48981000-8 Пакети компілювального програмного забезпечення
48982000-5 Пакети програмного забезпечення для керування конфігураціями
48983000-2 Пакети програмного забезпечення для розробок
48984000-9 Інструменти графічного інтерфейсу користувача
48985000-6 Мови програмування
48986000-3 Пакети програмного забезпечення для тестування програм
48987000-0 Пакети зневаджувального програмного забезпечення
48990000-4 Пакети програмного забезпечення для роботи з таблицями та вдосконалення програмного продукту
48991000-1 Пакети програмного забезпечення для роботи з таблицями
Top