Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. Лабораторне, оптичне та високоточне обладнання (крім лінз).

38000000-5 Лабораторне, оптичне та високоточне обладнання (крім лінз)
38100000-6 Навігаційні та метеорологічні прилади
38110000-9 Навігаційні прилади
38111000-6 Радіопеленгаційні прилади
38111100-7 Компаси
38111110-0 Приладдя до компасів
38112000-3 Секстанти
38112100-4 Системи глобальної навігації та глобального позиціонування (GPS або аналогічні системи)
38113000-0 Гідролокатори
38114000-7 Ехолоти
38115000-4 Радіолокаційна апаратура
38115100-5 Обладнання для радіолокаційного спостереження
38120000-2 Метеорологічні прилади
38121000-9 Анемометри
38122000-6 Барометри
38123000-3 Осадкографи та евапорографи
38124000-0 Радіозонди
38125000-7 Дощоміри
38126000-4 Апаратура для приземних метеорологічних спостережень
38126100-5 Апаратура для спостережень за опадами та випаровуваннями в приземному шарі
38126200-6 Апаратура для спостережень за рівнем сонячного випромінювання в приземному шарі
38126300-7 Апаратура для спостереження температури чи вологості в приземному шарі
38126400-8 Апаратура для спостереження за вітром у приземному шарі
38127000-1 Метеорологічні станції
38128000-8 Приладдя до метеорологічних приладів
38200000-7 Геологічні та геофізичні прилади
38210000-0 Геологічні компаси
38220000-3 Геологорозвідувальна апаратура
38221000-0 Географічні інформаційні системи (ГІС або аналогічні системи)
38230000-6 Геофізичні електромагнітні прилади
38240000-9 Геофізичні гравіметричні прилади
38250000-2 Геофізичні прилади для вимірювання індукованої поляризації
38260000-5 Геофізичні магнітометричні прилади
38270000-8 Геофізичні прилади для вимірювання опору
38280000-1 Гравіметри
38290000-4 Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні прилади та пристрої
38291000-1 Телеметрична апаратура
38292000-8 Гідрографічні прилади
38293000-5 Сейсморозвідувальна апаратура
38294000-2 Теодоліти
38295000-9 Топографічне обладнання
38296000-6 Геодезичні прилади
38300000-8 Вимірювальні прилади
38310000-1 Високоточні терези
38311000-8 Електронні ваги та приладдя до них
38311100-9 Електронні аналітичні ваги
38311200-0 Електронні технічні ваги
38311210-3 Калібрувальні гирі
38320000-4 Креслярські столи
38321000-1 Креслярські пристрої
38322000-8 Пантографи
38323000-5 Логарифмічні лінійки
38330000-7 Ручні прилади для вимірювання відстаней
38331000-4 Екери
38340000-0 Прилади для вимірювання величин
38341000-7 Апаратура для вимірювання радіації
38341100-8 Електроннопроменеві самописці
38341200-9 Дозиметри
38341300-0 Прилади для вимірювання електричних величин
38341310-3 Амперметри
38341320-6 Вольтметри
38341400-1 Лічильники Гейгера
38341500-2 Прилади для моніторингу рівня зараженості
38341600-3 Радіаційні монітори
38342000-4 Осцилоскопи
38342100-5 Осцилографи
38343000-1 Прилади для виявлення несправностей
38344000-8 Прилади для моніторингу забруднень
38400000-9 Прилади для перевірки фізичних характеристик
38410000-2 Лічильні прилади
38411000-9 Гідрометри
38412000-6 Термометри
38413000-3 Пірометри
38414000-0 Гігрометри
38415000-7 Психометри
38416000-4 pH-метри
38417000-1 Термопари
38418000-8 Калориметри
38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів
38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів
38421100-3 Лічильники води
38421110-6 Витратоміри
38422000-9 Обладнання для вимірювання рівня рідин і газів
38423000-6 Обладнання для вимірювання тиску
38423100-7 Прилади для вимірювання тиску
38424000-3 Контрольно-вимірювальне обладнання
38425000-0 Гідромеханічне обладнання
38425100-1 Манометри
38425200-2 Віскозиметри
38425300-3 Глибиноміри
38425400-4 Апаратура для конструкційних розрахунків
38425500-5 Апаратура для розрахунку міцності
38425600-6 Пікнометри
38425700-7 Прилади для вимірювання поверхневого натягу
38425800-8 Денситометри
38426000-7 Кулометри
38427000-4 Флюксметри
38428000-1 Реометри
38429000-8 Ротаметри
38430000-8 Детектори та аналізатори
38431000-5 Детектори
38431100-6 Детектори газу
38431200-7 Детектори диму
38431300-8 Детектори несправностей
38432000-2 Аналізатори
38432100-3 Газоаналізатори
38432200-4 Хроматографи
38432210-7 Газові хроматографи
38432300-5 Аналізатори диму
38433000-9 Спектрометри
38433100-0 Мас-спектрометри
38433200-1 Обладнання для вимірювання викидів
38433210-4 Емісійні спектрометри
38433300-2 Аналізатори спектра
38434000-6 Тестери
38434100-7 Аналізатори розширення
38434200-8 Обладнання для вимірювання акустичних величин
38434210-1 Сонометри
38434220-4 Аналізатори швидкості звуку
38434300-9 Обладнання для вимірювання шуму
38434310-2 Шумоміри
38434400-0 Віброаналізатори
38434500-1 Біохімічні аналізатори
38434510-4 Цитометри
38434520-7 Аналізатори крові
38434530-0 Аналізатори молока
38434540-3 Біомедичне обладнання
38434550-6 Лічильники кров’яних тілець
38434560-9 Хімічні аналізатори
38434570-2 Гематологічні аналізатори
38434580-5 Імунологічні аналізатори
38435000-3 Детектори рідин
38436000-0 Шейкери та приладдя до них
38436100-1 Механічні шейкери
38436110-4 Комплект колб Ерленмеєра для шейкерів
38436120-7 Затискачі для колб Ерленмеєра для шейкерів
38436130-0 Штативи для ділильних лійок
38436140-3 Платформа для тримачів колб Ерленмеєра для шейкерів
38436150-6 Штативи для чашок Петрі для шейкерів
38436160-9 Штативи для пробірок для шейкерів
38436170-2 Адаптери для колб для шейкерів
38436200-2 Ротаційні випарники
38436210-5 Захисні плівки для ротаційних випарників
38436220-8 Сенсори температури кипіння для ротаційних випарників
38436230-1 Регулятори тиску для ротаційних випарників
38436300-3 Інкубатори-шейкери
38436310-6 Нагрівальні пластини
38436320-9 Нагрівальні пластини для колб
38436400-4 Магнітні шейкери
38436410-7 Терморегулятори для механічних шейкерів із нагрівальними пластинами
38436500-5 Механічні мішалки
38436510-8 Лопаті механічних мішалок
38436600-6 Імерсійні гомогенізатори
38436610-9 Розпилювачі для імерсійних гомогенізаторів
38436700-7 Ультразвукові подрібнювачі
38436710-0 Зонди для ультразвукових подрібнювачів
38436720-3 Конвертери для ультразвукових подрібнювачів
38436730-6 Проточні камери для ультразвукових подрібнювачів
38436800-8 Обертові лопатеві гомогенізатори
38437000-7 Лабораторні піпетки та приладдя до них
38437100-8 Піпетки
38437110-1 Наконечники для піпеток
38437120-4 Підставки для піпеток
38500000-0 Контрольно-випробувальна апаратура
38510000-3 Мікроскопи
38511000-0 Електронні мікроскопи
38511100-1 Електронні сканувальні мікроскопи
38511200-2 Електронні трансмісійні мікроскопи
38512000-7 Іонні та молекулярні мікроскопи
38512100-8 Іонні мікроскопи
38512200-9 Молекулярні мікроскопи
38513000-4 Інвертовані та металургійні мікроскопи
38513100-5 Інвертовані мікроскопи
38513200-6 Металургійні мікроскопи
38514000-1 Темнопольні та сканувальні зондові мікроскопи
38514100-2 Темнопольні мікроскопи
38514200-3 Сканувальні зондові мікроскопи
38515000-8 Флуоресцентні та поляризаційні мікроскопи
38515100-9 Поляризаційні мікроскопи
38515200-0 Флуоресцентні мікроскопи
38516000-5 Монокулярні та/або бінокулярні світлові біологічні мікроскопи
38517000-2 Акустичні та проекційні мікроскопи
38517100-3 Акустичні мікроскопи
38517200-4 Проекційні мікроскопи
38518000-9 Широкопольні, стереоскопічні чи препарувальні світлові мікроскопи
38518100-0 Широкопольні мікроскопи
38518200-1 Стереоскопічні чи препарувальні світлові мікроскопи
38519000-6 Деталі мікроскопів різні
38519100-7 Джерела світла для мікроскопів
38519200-8 Об’єктиви для мікроскопів
38519300-9 Фото- та відеоприладдя для мікроскопів
38519310-2 Фотоприладдя для мікроскопів
38519320-5 Відеоприладдя для мікроскопів
38519400-0 Автоматизовані предметні столики
38519500-1 Змінні лампи для лабораторних мікроскопів
38519600-2 Окуляри, конденсори, колектори, тубуси, предметні столики та футляри для мікроскопів
38519610-5 Окуляри мікроскопів
38519620-8 Конденсори мікроскопів
38519630-1 Колектори мікроскопів
38519640-4 Тубуси мікроскопів
38519650-7 Предметні столики
38519660-0 Футляри для мікроскопів
38520000-6 Сканери
38521000-3 Сканери тиску
38522000-0 Хроматографічні сканери
38527100-6 Дозиметри з іонізаційними камерами
38527200-7 Дозиметри
38527300-8 Дозиметричні системи вторинного еталону
38527400-9 Фантомні дозиметри
38530000-9 Дифрактори
38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати
38541000-9 Тестери паяльності
38542000-6 Тестери сервогідравлічних характеристик
38543000-3 Прилади виявлення газу
38544000-0 Детектори наркотичних речовин
38545000-7 Набори для аналізу газів
38546000-4 Системи виявлення вибухових речовин
38546100-5 Детектори вибухових пристроїв
38547000-1 Дозиметричні системи
38548000-8 Автомобільні прилади
38550000-5 Лічильники
38551000-2 Лічильники енергії
38552000-9 Електронні лічильники
38553000-6 Магнітні лічильники
38554000-3 Лічильники електроенергії
38560000-8 Лічильники продукції
38561000-5 Лічильники обертів
38561100-6 Автомобільні спідометри
38561110-9 Тахометри
38561120-2 Таксометри
38562000-2 Стробоскопи
38570000-1 Регулювальні та контрольні прилади й апаратура
38571000-8 Обмежники швидкості
38580000-4 Рентгенологічне та радіологічне обладнання немедичного призначення
38581000-1 Сканери багажу
38582000-8 Пристрої для рентгенологічного контролю
38600000-1 Оптичні прилади
38620000-7 Поляризаційні матеріали
38621000-4 Волоконно-оптична апаратура
38622000-1 Дзеркала
38623000-8 Оптичні фільтри
38624000-5 Допоміжні оптичні пристрої
38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади
38631000-7 Біноклі
38632000-4 Прилади нічого бачення
38633000-1 Оптичні приціли
38634000-8 Оптичні мікроскопи
38635000-5 Телескопи
38636000-2 Спеціалізовані оптичні прилади
38636100-3 Лазери
38636110-6 Промислові лазери
38640000-3 Рідкокристалічні пристрої
38641000-0 Перископи
38650000-6 Фотографічне обладнання
38651000-3 Фотоапарати
38651100-4 Об’єктиви для фотоапаратів
38651200-5 Корпуси фотоапаратів
38651300-6 Репродукційні камери для виготовлення друкарських пластин або циліндрів
38651400-7 Фотоапаратами з можливістю миттєвого друку фотографій
38651500-8 Кінокамери
38651600-9 Цифрові фотоапарати
38652000-0 Кінопроектори
38652100-1 Проектори
38652110-4 Діапроектори
38652120-7 Відеопроектори
38652200-2 Збільшувачі
38652300-3 Зменшувачі
38653000-7 Апаратура для фотолабораторій
38653100-8 Фотоспалахи
38653110-1 Лампи-спалахи
38653111-8 Лампи-спалахи кубічної форми
38653200-9 Фотозбільшувачі
38653300-0 Апаратура та обладнання для проявлення фотоплівок
38653400-1 Проекційні екрани
38654000-4 Обладнання для роботи з мікрофільмами та мікрофішами
38654100-5 Обладнання для роботи з мікрофільмами
38654110-8 Пристрої для читання мікрофільмів
38654200-6 Обладнання для роботи з мікрофішами
38654210-9 Пристрої для читання мікрофіш
38654300-7 Обладнання для роботи з мікроформами
38654310-0 Пристрої для читання мікроформ
38700000-2 Таймери та аналогічні лічильники; паркомати
38710000-5 Таймери
38720000-8 Реєстратори часу
38730000-1 Паркомати
38731000-8 Жетонні передоплатні автомати
38740000-4 Синхронізатори
38750000-7 Реле часу
38800000-3 Обладнання для керування виробничими процесами та пристрої дистанційного керування
38810000-6 Обладнання для керування виробничими процесами
38820000-9 Пристрої дистанційного керування
38821000-6 Пристрої дистанційного радіокерування
38822000-3 Звукосигнальні пристрої з дистанційним керуванням
38900000-4 Оцінювальні чи контрольні пристрої різні
38910000-7 Обладнання для санітарно-гігієнічного контролю та перевірки
38911000-4 Комплекти для забору мазків уручну
38912000-1 Комплекти для автоматизованого забору мазків
38920000-0 Обладнання для дослідження насіння та кормів
38921000-7 Аналізатори зерна
38922000-4 Лічильники насіння
38923000-1 Аналізатори кормів
38930000-3 Пристрої для вимірювання вологості та вологи
38931000-0 Тестери температури та вологості
38932000-7 Вологоміри
38940000-6 Прилади для оцінювання радіологічної обстановки
38941000-7 Лічильники альфа-частинок
38942000-7 Лічильники альфа- та бета-частинок
38943000-7 Лічильники бета-частинок
38944000-7 Лічильник бета- та гамма-частинок
38945000-7 Лічильники гамма-частинок
38946000-7 Вимірювачі пікової напруги в кіловольтах
38947000-7 Рентгенологічні мікроаналізатори
38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції
38951000-6 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу
38960000-2 Алкозамки
38970000-5 Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори
Top