You are here
Home > Діло >

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. Фінансові та страхові послуги.

66000000-0 Фінансові та страхові послуги
66100000-1 Банківські та інвестиційні послуги
66110000-4 Банківські послуги
66111000-1 Послуги центральних банків
66112000-8 Депозитні послуги
66113000-5 Послуги з кредитування
66113100-6 Послуги з мікрокредитування
66114000-2 Послуги у сфері фінансового лізингу
66115000-9 Послуги з міжнародних розрахунків
66120000-7 Послуги у сфері банківських інвестицій і супутні послуги
66121000-4 Послуги, пов’язані зі злиттями і поглинаннями
66122000-1 Послуги у сфері корпоративного фінансування та венчурного капіталу
66130000-0 Брокерські послуги та пов’язані послуги на ринках цінних паперів і товарів
66131000-7 Брокерські послуги на ринках цінних паперів
66131100-8 Послуги у сфері пенсійного інвестування
66132000-4 Брокерські послуги на ринках товарів
66133000-1 Послуги з митного оформлення та розмитнення
66140000-3 Послуги з управління портфелями активів
66141000-0 Послуги з управління пенсійними фондами
66150000-6 Послуги з управління фінансовими ринками
66151000-3 Послуги з оперативного управління фінансовими ринками
66151100-4 Послуги з роздрібної торгівлі на електронних ринках
66152000-0 Послуги з регулювання фінансових ринків
66160000-9 Послуги з довірчого управління та депозитарного зберігання
66161000-6 Послуги з довірчого управління
66162000-3 Послуги з депозитарного зберігання
66170000-2 Послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги
66171000-9 Послуги з надання фінансових консультацій
66172000-6 Послуги з обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги
66180000-5 Послуги з обміну іноземних валют
66190000-8 Послуги кредитних брокерів
66500000-5 Страхові та пенсійні послуги
66510000-8 Страхові послуги
66511000-5 Послуги зі страхування життя
66512000-2 Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я
66512100-3 Послуги зі страхування від нещасних випадків
66512200-4 Послуги зі страхування здоров’я
66512210-7 Послуги з добровільного страхування здоров’я
66512220-0 Послуги з медичного страхування
66513000-9 Послуги зі страхування юридичних витрат і страхування від усіх ризиків
66513100-0 Послуги зі страхування юридичних витрат
66513200-1 Послуги зі страхування підрядників від усіх ризиків
66514000-6 Послуги зі страхування вантажів та послуги з транспортного страхування
66514100-7 Транспортне страхування
66514110-0 Послуги зі страхування транспортних засобів
66514120-3 Послуги зі страхування морського, повітряного та інших видів транспорту
66514130-6 Послуги зі страхування залізничного транспорту
66514140-9 Послуги зі страхування повітряного транспорту
66514150-2 Послуги зі страхування суден
66514200-8 Послуги зі страхування вантажів
66515000-3 Послуги зі страхування від шкоди чи збитків
66515100-4 Послуги зі страхування від пожежі
66515200-5 Послуги зі страхування майна
66515300-6 Послуги зі страхування від збитків внаслідок впливу погодних умов і фінансових збитків
66515400-7 Послуги зі страхування від збитків внаслідок впливу погодних умов
66515410-0 Послуги зі страхування від фінансових збитків
66515411-7 Послуги зі страхування від грошових збитків
66516000-0 Послуги зі страхування цивільної відповідальності
66516100-1 Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту
66516200-2 Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників повітряного транспорту
66516300-3 Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників суден
66516400-4 Послуги зі страхування загальної цивільної відповідальності
66516500-5 Послуги зі страхування професійної відповідальності
66517000-7 Послуги зі страхування кредитів і гарантійних зобов’язань
66517100-8 Послуги зі страхування кредитів
66517200-9 Послуги зі страхування гарантійних зобов’язань
66517300-0 Страхові послуги у сфері управління ризиками
66518000-4 Послуги страхових брокерів і страхових агентств
66518100-5 Послуги страхових брокерів
66518200-6 Послуги страхових агентств
66518300-7 Послуги з урегулювання страхових вимог
66519000-1 Послуги зі страхування технічного обладнання, від аварій, збитків, актуарних ризиків та вартості врятованого майна, а також додаткові послуги у сфері страхування
66519100-2 Послуги зі страхування нафтових або газових платформ
66519200-3 Послуги зі страхування технічного обладнання
66519300-4 Додаткові послуги у сфері страхування
66519310-7 Консультаційні послуги з питань страхування
66519400-5 Послуги зі врегулювання вимог щодо страхового відшкодування збитків унаслідок аварій
66519500-6 Послуги зі врегулювання вимог щодо страхового відшкодування збитків
66519600-7 Актуарні послуги
66519700-8 Послуги з управління порятунком майна
66520000-1 Пенсійні послуги
66521000-8 Послуги з індивідуального пенсійного забезпечення
66522000-5 Послуги з колективного пенсійного забезпечення
66523000-2 Консультаційні послуги з питань пенсійного забезпечення
66523100-3 Послуги з розпорядження пенсійними фондами
66600000-6 Казначейські послуги
66700000-7 Послуги з перестрахування
66710000-0 Послуги з перестраховування життя
66720000-3 Послуги з перестрахування від нещасних випадків і перестрахування здоров’я
Top