You are here
Home > Діло >

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги.

71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги
71200000-0 Архітектурні та супутні послуги
71210000-3 Консультаційні послуги у сфері архітектури
71220000-6 Послуги з архітектурного проектування
71221000-3 Послуги у сфері архітектури будівель
71222000-0 Послуги у сфері архітектури відкритих просторів
71222100-1 Послуги з картування міських зон
71222200-2 Послуги з картування сільської місцевості
71223000-7 Послуги у сфері архітектури прибудов
71230000-9 Організація конкурсів архітектурних проектів
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
71241000-9 Техніко-економічне обґрунтування, консультаційні послуги, аналіз
71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, оцінювання витрат
71243000-3 Проекти планів (систем та інтеграції)
71244000-0 Розрахунок витрат, моніторинг витрат
71245000-7 Плани, робочі креслення та специфікації для затвердження
71246000-4 Здійснення та документування необхідних будівельних розрахунків
71247000-1 Нагляд за будівельними роботами
71248000-8 Технічний нагляд за проектами та документацією
71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги
71251000-2 Геодезичні послуги у галузях архітектури та будівництва
71300000-1 Інженерні послуги
71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва
71311000-1 Консультаційні послуги у галузі цивільного будівництва
71311100-2 Додаткові послуги у галузі цивільного будівництва
71311200-3 Консультаційні послуги у сфері транспортних систем
71311210-6 Консультаційні послуги у галузі будівництва автомобільних доріг
71311220-9 Послуги з проектування автомобільних доріг
71311230-2 Послуги з проектування залізничних доріг
71311240-5 Послуги з проектування аеропортів
71311300-4 Консультаційні послуги з питань інфраструктурних робіт
71312000-8 Консультаційні послуги з питань проектування будівель і споруд
71313000-5 Консультаційні послуги з питань екологічної інженерії
71313100-6 Консультаційні послуги з питань шумозахисту
71313200-7 Консультаційні послуги з питань звукової ізоляції та акустики приміщень
71313400-9 Послуги з оцінювання впливу будівництва на довкілля
71313410-2 Оцінювання ризиків або небезпек, пов’язаних із будівництвом
71313420-5 Екологічні стандарти у галузі будівництва
71313430-8 Аналіз екологічних показників будівельної галузі
71313440-1 Послуги з оцінювання впливу будівництва на довкілля
71313450-4 Екологічний моніторинг у галузі будівництва
71314000-2 Енергетичні та супутні послуги
71314100-3 Електротехнічні послуги
71314200-4 Послуги з енергетичного менеджменту
71314300-5 Консультаційні послуги з питань енергоефективності
71314310-8 Послуги у сфері будівельної теплотехніки
71315000-9 Будівельні послуги
71315100-0 Консультаційні послуги з питань будівельних матеріалів
71315200-1 Консультаційні послуги у галузі будівництва
71315210-4 Консультаційні послуги з питань будівельних послуг
71315300-2 Геодезичні послуги в галузі будівництва
71315400-3 Послуги з проведення перевірок у галузі будівництва
71315410-6 Перевірка вентиляційних систем
71316000-6 Консультаційні послуги з питань телекомунікацій
71317000-3 Консультаційні послуги з питань попередження та контролю небезпек
71317100-4 Консультаційні послуги з питань попередження пожеж і вибухів та захисту від них
71317200-5 Послуги у сфері охорони праці та техніки безпеки
71317210-8 Консультаційні послуги у сфері охорони праці та техніки безпеки
71318000-0 Дорадчі та консультаційні послуги в галузі інженерії
71318100-1 Послуги з проектування систем штучного та природного освітлення будівель
71319000-7 Експертні послуги
71320000-7 Послуги з інженерного проектування
71321000-4 Послуги з інженерного проектування механічних та електричних установок для будівель
71321100-5 Послуги у галузі економіки будівництва
71321200-6 Послуги з проектування опалювальних систем
71321300-7 Консультаційні послуги з питань санітарно-технічних робіт
71321400-8 Консультаційні послуги з питань вентиляції
71322000-1 Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва
71322100-2 Послуги з оцінювання обсягів робіт у галузі цивільного будівництва
71322200-3 Послуги з проектування трубопроводів
71322300-4 Послуги з проектування мостів
71322400-5 Послуги з проектування гребель
71322500-6 Послуги з інженерного проектування дорожньої інфраструктури
71323000-8 Послуги з інженерного проектування промислових і виробничих процесів
71323100-9 Послуги з проектування електроенергетичних систем
71323200-0 Послуги з інженерного проектування заводів
71324000-5 Послуги з оцінювання обсягів робіт
71325000-2 Послуги з проектування фундаментів
71326000-9 Допоміжні будівельні послуги
71327000-6 Послуги з проектування тримальних конструкцій
71328000-3 Послуги з перевірки проектів тримальних конструкцій
71330000-0 Інженерні послуги різні
71331000-7 Інженерні послуги, пов’язані з буровими розчинами
71332000-4 Послуги у галузі геотехнічної інженерної
71333000-1 Послуги у галузі машинобудування
71334000-8 Послуги у галузях машинобудування та електротехніки
71335000-5 Інженерні дослідження
71336000-2 Допоміжні інженерні послуги
71337000-9 Інженерні послуги у сфері протикорозійного захисту
71340000-3 Комплексні інженерні послуги
71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії
71351000-3 Послуги з геологічного, геофізичного та інших видів наукової розвідки
71351100-4 Послуги з забору й аналізу керна
71351200-5 Консультаційні послуги в галузях геології та геофізики
71351210-8 Консультаційні послуги в галузі геофізики
71351220-1 Консультаційні послуги в галузі геології
71351300-6 Послуги з мікропалеонтологічного аналізу
71351400-7 Послуги з інтерпретації петрофізичних даних
71351500-8 Послуги з дослідження ґрунтів
71351600-9 Послуги з прогнозування погоди
71351610-2 Метеорологічні послуги
71351611-9 Кліматологічні послуги
71351612-6 Гідрометеорологічні послуги
71351700-0 Послуги з наукової розвідки
71351710-3 Послуги з геофізичної розвідки
71351720-6 Геофізичне дослідження місць археологічних розкопок
71351730-9 Послуги з геологічної розвідки
71351800-1 Топографічні послуги та послуги з розвідування джерел водних запасів
71351810-4 Топографічні послуги
71351811-1 Топографічні дослідження місць археологічних розкопок
71351820-7 Послуги з розвідування джерел водних запасів
71351900-2 Послуги у сферах геології, океанографії та гідрології
71351910-5 Геологічні послуги
71351911-2 Фотогеологічні послуги
71351912-9 Стратиграфічні послуги
71351913-6 Послуги у сфері геологічних досліджень
71351914-3 Археологічні послуги
71351920-2 Океанографічні та гідрологічні послуги
71351921-2 Послуги у сфері океанографії естуаріїв
71351922-2 Послуги у сфері фізичної океанографії
71351923-2 Послуги у сфері батиметричних досліджень
71351924-2 Послуги у сфері підводної розвідки
71352000-0 Послуги у сфері розвідки надр
71352100-1 Послуги, пов’язані із сейсмічними даними
71352110-4 Послуги у сфері сейсмографічних досліджень
71352120-7 Послуги з реєстрації сейсмічних даних
71352130-0 Послуги зі збору сейсмічних даних
71352140-3 Послуги з обробки сейсмічних даних
71352300-3 Послуги з магнітометричної розвідки
71353000-7 Послуги з дослідження земної поверхні
71353100-8 Послуги з гідрографічної розвідки
71353200-9 Послуги з просторової розвідки
71354000-4 Картографічні послуги
71354100-5 Послуги з цифрового картографування
71354200-6 Послуги з топографічної аерофотозйомки
71354300-7 Послуги з кадастрової зйомки
71354400-8 Гідрографічні послуги
71354500-9 Послуги з гідрографічної зйомки
71355000-1 Геодезичні послуги
71355100-2 Фотограмметричні послуги
71355200-3 Послуги з топографічної зйомки
71356000-8 Технічні послуги
71356100-9 Послуги з технічного контролю
71356200-0 Послуги з технічної допомоги
71356300-1 Послуги з технічної підтримки
71356400-2 Послуги з технічного планування
71400000-2 Послуги у сфері містобудування та ландшафтної архітектури
71410000-5 Послуги у сфері містобудування
71420000-8 Послуги у сфері ландшафтної архітектури
71421000-5 Послуги у сфері садово-паркової архітектури
71500000-3 Послуги, пов’язані з будівництвом
71510000-6 Послуги у сфері інженерно-геологічних вишукувань
71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
71521000-6 Послуги з нагляду за будівельними майданчиками
71530000-2 Консультаційні послуги в галузі будівництва
71540000-5 Послуги з керування будівництвом
71541000-2 Послуги з управління будівельними проектами
71550000-8 Ковальські послуги
71600000-4 Послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування
71610000-7 Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти
71620000-0 Аналітичні послуги
71621000-7 Послуги з технічного аналізу чи консультаційні послуги
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань
71631000-0 Послуги з технічного огляду
71631100-1 Послуги з технічного огляду обладнання
71631200-2 Послуги з технічного огляду автомобілів
71631300-3 Послуги з технічного огляду будівель
71631400-4 Послуги з технічного огляду інженерних споруд
71631420-0 Послуги з перевірки безпеки на морі
71631430-3 Послуги з випробувань на герметичність
71631440-6 Послуги з контролю потоку/витрат
71631450-9 Послуги з технічного огляду мостів
71631460-2 Послуги з технічного огляду гребель
71631470-5 Послуги з технічного огляду залізничних колій
71631480-8 Послуги технічного огляду доріг
71631490-1 Послуги технічного огляду злітно-посадкових смуг
71632000-7 Послуги з технічних випробувань
71632100-8 Послуги з випробовування вентилів / клапанів
71632200-9 Послуги з неруйнівних випробувань
71700000-5 Послуги з моніторингу та контролю
71730000-4 Послуги промислового контролю
71731000-1 Послуги з контролю якості на виробництві
71800000-6 Консультаційні послуги у сферах водопостачання та відходів
71900000-7 Лабораторні послуги
Top