You are here

Властивості рідкого азоту: температура, теплопровідність, в’язкість динамічна, теплоємність ізобарна, щільність

Top