You are here

Фізичні властивості міді

атомний номер29
атомний вагу63.546
атомний діаметр2.551 x 10 -10 м
Температура плавлення1356 K
Температура кипіння2868 K
Щільність при температурі 293 K = 20 С8.94 x 10 3 кг / м 3
Електронна формула3d 10 4s
валентність2,1
енергія Фермі7.0 еВ
поверхня Фермісфери, з’єднані тонкими шиями уздовж напрямків
коефіцієнт Холла-5.12 x 10 -11 м 3 / (A * сек)
магнітні властивостідіамагнетик
Питома теплота плавлення134 Дж / г
Питома теплота випаровування3630 Дж / г
Питома теплота сублімації при 1299 K3730 Дж / г
Top