Великі географічні відкриття. Капітуляція, укладена з Ернандо де-Магелланом і бакалавром Луїсом Фалеро про відкриття островів прянощів.

Оскільки ви, Ернандо де-Магеллан, уродженець Португальського королівства, і ви, бакалавр Луїс Фалеро, також родом із згаданого королівства, хочете, щоб ми визначили рід служби вашої, зобов’язуємо вас відкрити в частині моря-океану, яка нам належить і володарями якої ми є, всередині кордонів нашої демаркації, багаті прянощі та інші речі, яких ми дуже потребуємо і які були б на користь нашим королівствам, і тому наказуємо укласти з вами для цього таку капітуляцію:

По-перше: належить вам, в час добрий, вирушити для відкриттів у тій частині моря-океану, що знаходиться всередині моїх кордонів і моїх демаркацій; і щоб не сталося так, що при виконанні сказаного вище пересікли б шлях ваш інші особи, маючи однакові з вами завдання, даруємо, волимо і обіцяємо вам, що на протязі 10 наступних років не буде дана ліцензія кому б то не було, хто має намір іти для відкриттів по шляху і в напрямі, наміченому вами. І що коли хто і звернеться до нас з проханням дати таку ліцензію, перш ніж її дати, ми сповістимо вас про це, щоб ви самі, коли того захочете, могли здійснити таке плавання з такою ж кількістю кораблів, як і ті особи, що мали б намір відправитися в море для нових відкриттів.

Але знайте, що коли у нас буде бажання дати ліцензію тим, хто матиме намір пливти західним шляхом аж до місця, яке ми вкажемо, в частині Індій і материка і в інші землі всякого роду,’уже відкриті, щоб знайти протоку тих морів, то таку ліцензію ми будемо мати право дати тим, хто на неї претендуватиме.

Вказані відкриття ви повинні здійснювати так, щоб нічого не відкривати і нічого не робити всередині демаркацій і кордонів ясновельможного короля Португалії, мого дуже дорогого і дуже любимого дядька і брата, і не завдавати йому ніякої шкоди, не виходячи за межі нашої демаркації.

І цінуючи наміри, якими ви керувалися, приступаючи до згаданого відкриття, і враховуючи, що від служби вашої ми дістанемо велике добро і володіння нашої кастільської корони збільшаться, і щоб винагородити вас за труднощі і небезпеки, які чекають вас, ми даруємо, наказуємо і волимо, щоб з усіх прибутків і доходів, які дістанете ви на островах і землях, вами відкритих, а також з мит і податей та інших надходжень, які стягуватимуться на нашу користь, ви, вирахувавши суму ваших витрат, залишили собі одну двадцяту частину. Даємо також титули наших аделантадо і губернаторів вказаних земель і островів вам і синам та спадкоємцям вашим по праву, віднині і назавжди з тим, щоб за нашими королями, які будуть після нас, залишалась верховна влада. І після вас згадане право управління і титул аделантадо перейде вашим синам і спадкоємцям, якщо тільки вони будуть підданими наших королівств і візьмуть шлюб на Їх землях. І про все це наказуємо ми вручити вам наші грамоти і привілеї, написані відповідно до закону і форми. Також даємо вам право щороку вивозити і відправляти на відкриті вами острови і землі на наших кораблях різні товари на суму в 1000 дукатів.

Щоб зробити вам найбільшу ласку, волимо ми, щоб, в тому разі, якщо число відкритих вами островів буде більшим, ніж шість, вибрали б ви з цієї шестірки два острови і надалі одержували з них 15-у частину всіх чистих доходів, мит і рент, які нам належать.

Ми волимо, щоб на винагородження труднощів і витрат, яких ви зазнали в цьому плаванні, вам була зроблена ласка, а тому дозволяємо з усього доставленого першою армадою вирахувати і залишити за собою одну п’яту частину.

І щоб все, сказане вище, можна було краще виконати і щоб успішнішим було плавання, наказуємо спорядити п’ять кораблів: два по 130 тонн кожний, два по 90 тонн і один в 60 тонн, забезпечених людьми, необхідними запасами і артилерією. І хай буде відомо, що ці кораблі відправляються на 2 роки і що їдуть на них 234 чоловіка, і серед них лоцмани, моряки і вершники та інші люди, згідно з меморіалом, нам поданим, і наказуємо виконати все сказане нашим офіціалам, які перебувають в Севільї в Індійському торговельному домі.

І коли при виконанні покладених на вас умов один з вас помре, той, хто залишиться живим, хай додержить і виконає цілком всі зобов’язання. І для того щоб додержувалось все сказане вище належно і наша казна одержувала надходження за даною угодою, призначаємо ми фактора, і скарбника, і ревізора, і писаря на згадані вище кораблі, і вони повинні подати нам звіт, вказавши суму витрат до виходу кораблів у море, а після повернення їх — такий же звіт про те, що нам належить одержати з усього, привезеного армадою. І вам словом своїм королівським всe викладене вище підтверджую і наказую дати вам цю угоду, моїм підписом засвідчену.

Підписано у Вальядоліді 21 березня 1518 року.

Я, король.