Мітки: Україніка

Українські думи. Смерть Корецького.

Од неділі першого дня Стояв обоз невелик В чистім полі на Цецорі. А в тім обозі був гетьманом, Всім жолніром і всім паном Князь Дмитро, князь Корецький. Третього дня з своєю дружиною Обід з ними обідає, А о своїй пригоді не відає. Аж де ся взяв хан татарський, Вдарив на обоз син поганський, Весь табор…

Симон Петлюра. З українського життя в минулому році.

Наш огляд українського життя в минулому 1907 році не може бути повним. І це не наша вина. Багато подій, багато фактів з життя України лежить поза тими межами, які може переступати редакція. Приневолена рахуватись з обставинами політичного моменту, вона не може подати різнобічної і безсторонньої оцінки проявам національного життя і вияснити їх значення для пролетарських…