Ракетні палива

Космонавтика Літальні апарати

Класифікація рідких ракетних палив

Рідкі
ракетні
палива
Однокомпонетні Мономолекулярні Нітроефіри
Нітропарафіни
Ендотермічні сполуки
Суміші
Двохкомпонентні Окислювачі Кисневі
Азотні
Фторні
Хлорні
Пальне Водневе
Вуглеводневе
Гідразинне
Амінне
Бороводневе
З вмістом металів

Теплота згорання деяких ракетних пальних

Пальне Теплота згорання, кДж/кг
Алюміній 31045
Рідкий аміак 17401
Анілін 34775
Аерозин-50 23316
Берилій 66426
Боргідрид
берилію
70696
Водень 116090
Гідразин 16662
Диметилацетилен 44699
Несиметричний диметилгідразин
(НДМГ)
29972
Диетиламін 38289
Ізопропіл
– нітрат
17116
Керосин (гас) 42886
Літій 43042
Метилацетилен 45692
Метиловий спирт 19898
Монометил-гідразин 25436
Нітрометан 10536
Пентаборан 68229
Триетиламін 39990
Етиловий спирт 26817

Література

Залишити відповідь