Радіація (іонізуюче випромінювання)

Іонізуюче випромінювання, або – радіація – потоки фотонів, елементарних частинок або атомних ядер, здатні іонізувати речовину.

До іонізуючого випромінювання не відносять видиме світло і ультрафіолетове випромінювання, які в окремих випадках можуть іонізувати речовину. Інфрачервоне випромінювання і випромінювання радіодіапазонів не є іонізуючими, оскільки їх енергії недостатньо для іонізації атомів і молекул в основному стані.

Сліж розрізняти корпускулярне випромінювання, що складається з частинок з масою відмінною від нуля, і електромагнітне випромінювання.

Корпускулярне випромінювання може складатися як із заряджених, так і з нейтральних частинок.

Корпускулярне іонізуюче випромінювання

Альфа-випромінювання – це ядра гелію, які випускаються при радіоактивному розпаді елементів важчих свинцю або утворюються в ядерних реакціях.

Бета-випромінювання – це електрони або позитрони, які утворюються при бета-розпаді різних елементів.

Космічне випромінювання. Приходить на Землю з космосу. До його складу входять переважно протони і ядра гелію. Проникаючи вглиб атмосфери, космічне випромінювання взаємодіє з ядрами, що входять в склад атмосфери, і утворює потоки вторинних частинок (мезони, гамма-кванти, нейтрони тощо.).

Потоки нейтронів. Утворюються при ядерних реакціях (в ядерних реакторах, а також при ядерних вибухах).

Потоки протонівмюонів і інших елементарних частинок. В основному утворюються на прискорювачах.

Потоки іонів, в тому числі альфа-частинок, уламки поділу (що виникають при розподілі ядер), кластерів (легких ядер, що випускаються при кластерному розпаді). В основному утворюються на прискорювачах.

Електромагнітне іонізуюче випромінювання

Іонізуюче короткохвильове електромагнітне випромінювання (потік фотонів високих енергій) – це рентгенівське випромінювання і гамма-випромінювання.

Електромагнітне випромінювання має різні джерела: гамма-випромінювання атомних ядер і гальмівне випромінювання прискорених електронів, радіохвилі.

Джерела іонізуючого випромінювання

Природні джерела іонізуючого випромінювання

  • Спонтанний радіоактивний розпад радіонуклідів.
  • Термоядерні реакції, наприклад, на Сонці.
  • Індуковані ядерні реакції в результаті попадання в ядро ​​високоенергетичних елементарних частинок або злиття ядер.
  • Космічні промені.

Штучні джерела іонізуючого випромінювання

  • Штучні радіонукліди.
  • Ядерні реактори.
  • Прискорювачі елементарних частинок (генерують потоки заряджених частинок, а також гальмівне фотонне випромінювання).
  • Рентгенівський апарат як різновид прискорювачів, генерує гальмівне рентгенівське випромінювання.

Потужність випромінювання різних джерел радону

Джерело радонуПотужність випромінювання в кБк / добу
Природний газ3
Вода4
Зовнішнє повітря10
Будматеріали та грунт під будівлею60
Top