Науково-природничий музей НАН України. Київ, травень 2017.

Біологія Україніка

Національний науково-природничий музей НАН України — наукова і просвітницька установа, один з провідних центрів розвитку природничих досліджень в Україні, що діє в системі Національної академії наук України, та водночас один із найбільших науково-природничих музеїв світу. Знаходиться у центрі Києва, у старовинному будинку колишньої Ольгинської гімназії.
Загальний обсяг фондів експозиційної частини становить близько 30 тис. зразків. Обсяг фондових колекцій сягає 2,5 млн колекційних одиниць.
Основними напрямками діяльності музею є:
– розробка наукових основ природничої музеології, створення, збагачення та збереження фондових колекцій та експозицій;
– вивчення сучасного стану і поширення представників флори й фауни, флористичних і фауністичних комплексів України та інших регіонів;
– проведення досліджень з питань екології та еволюції організмів і біостратиграфії, історії флори та фауни;
– аналіз сучасного стану та збереження природних геологічних пам’яток України, зокрема мінералогічні дослідження коштовних та напівкоштовних зразків;
– проведення науково-освітньої, популяризаторської та культурно-просвітницької роботи з природничої тематики.
Національний науково-природничий музей НАН України включає п’ять наукових відділів:
відділ музеології (2-й та 5-й поверхи ННПМ);
відділ геології (2-й поверх ННПМ);
відділ палеонтології (3-й поверх ННПМ);
відділ зоології (4-й поверх ННПМ);
відділ ботаніки (5-й поверх ННПМ).

Залишити відповідь