You are here
Home >

Кварк-глюонна плазма

Кварк-глюонна плазма стан ядерної речовини виникає при високих температурах і високій щільності речовини. Це суміш вільних кварків та глюонів.

(більше…)

Дивна матерія

Дивна матерія – сильновзаємодіюча речовина, що складається з дивних частинок (містить дивні кварки ). Дивна ядерна речовина побудована з дивних баріонів, які називаються гіперонами (наприклад, Λ , Σ , Ξ ) або дивними мезонами (наприклад, каонами ).

(більше…)

Поле Янг-Міллса

Поле Янг-Міллса – поле, яке керує взаємодією всіх відомих елементарних частинок у Всесвіті. Його запропонували в 1954 році Чень Нін Ян та його учень Роберт Міллс. Це узагальнення поля Максвелла.

Частка Планка

Частка Планка – гіпотетична елементарна частинка, що визначається як найменша чорна діра, радіус Шварцшильда та довжина хвилі Комптона дорівнюють довжині Планка. маса дорівнює – масі Планка.

Світловий рік

Світловий рік – одиниця відстані, що використовується в астрономії. Дорівнює відстані, яку світло пройшов у вакуумі за один юліанський рік (365,25 днів, 31 557 600 секунд ).

(більше…)

Перелік археологічних культур

Археологічна культура – сукупність постійно співіснуючих один з одним на певній території і в певний час характерних форм археологічних джерел.

(більше…)

Когерентність

Два джерела хвиль є когерентними, якщо їх частота і форма хвилі однакові, а різниця фаз постійна.

Chemical Abstracts Service, CAS.

Хімічна реферативна служба ( Chemical Abstracts Service, CAS) – підрозділ Американського хімічного товариства (American Chemical Society), видає реферативний журнал Chemical Abstracts (випускається з 1907 року), публікуючи реферати наукової літератури з хімії та суміжних тем.

(більше…)
Top