You are here

Механічні властивості чавуну GGG-70

величина
Очікуване значення для виливків з товщиною стінки
Одиниця виміру
30-60 мм
60-200 мм
Модуль Юнга = модуль нормальної пружності (Young’s modulus = Young’s modul)
170000 – 177000
МПа
Напруга зсуву (на зрушення) = жорсткість на зсув = жорсткість при зсуві (shear modulus)
немає даних
МПа
Межа міцності на розрив = межа міцності при розтягуванні (tensile strength)
700
650
МПа
Відносне подовження при розриві (elongation)
3
2
%
Межа витривалості (втоми) при знакозмінних навантаженнях = граничне утомлююча напруга (limiting fatigue stress)
немає даних
МПа
Напруга на вигин = межа міцності при вигині = опір вигину (bending strength)
немає даних
МПа
Умовний межа плинності = напруга плинності (yield strength)
400
380
МПа
Твердість по Бринелю HB 30
230-280
безрозмірна
Top