You are here

Ізотопи

Ізотопи – різні форми атомів хімічного елемента , що відрізняються кількістю нейтронів у ядрі (за визначенням, атоми того ж елемента мають однакову кількість протонів у ядрі). 

Ізотопи одного і того ж елемента відрізняються за масовою кількістю (загальна кількість нейтронів і протонів у ядрі), але мають однакове атомне число (кількість протонів у ядрі).

Ізотопи одного і того ж елемента зазвичай мають схожі фізичні та хімічні властивості. Однак чим більша різниця в атомних масах ізотопів, тим більшими можуть бути їх відмінності у фізичних чи хімічних властивостях.

Ізотопи елемента можуть мати різну щільність , температури кипіння , плавлення та сублімації.

Відмінності атомних мас ізотопів викликають незначні відмінності в реакційній здатності ізотопів.

Top