Ізотопний склад калію K

ізотопПеріод напіврозпаду
або поширеність
Канал розпаду
39 K99.2581% 
40 K0.0117%
1.248 х 10 9 років
β  (89.28%),
е-захоплення (10.72%)
41 K6.7302% 
Top