Сергій Васильківський – український художник (пейзажист, баталіст, живописець) кінця XIX – початку XX століття із Слобожанщини. Мав діда-чумака, котрий походив з козацького роду і зацікавив молодого Сергія  українською старовиною. Також великий вплив на формування таланту майбутнього художника справила його мати з її любов’ю до українських народних пісень та фольклору.

Художник малював українські праліси та левади, сільські хати і вулиці в різні пори року, що органічно вписувалися у природу. Значну славу принесли йому панорамні та історичні (козацькі) твори.

Високо цінуючи творчу незалежність, Васильківський не зв’язував себе членством у якомусь одному об’єднанні і представляв роботи на виставки різних товариств Петербурга, Харкова, Київа.

Перед смертю заповів Музею Слобідської України понад 1340 своїх творів та значну суму грошей, які, за його бажанням, мали піти на створення у Харкові великого національного художнього музею.

Значна кількість творів Сергія Васильківського загинула у роки Другої світової війни; нині у музеях та приватних зібраннях нараховують біля 500 його полотен.