You are here

Фізика

Фізика – природознавство , яке вивчає найбільш фундаментальні та універсальні властивості, а також метаболізм речовини та енергії , а також взаємодії між ними. Фізики використовують фізичні величини для опису фізичних явищ , виражених за допомогою математичних понять, таких як число , вектор і тензор.

Інші природничі науки, особливо хімія , тісно пов’язані з фізикою. Фізика займає особливе місце в природничих науках, оскільки пояснює основні залежності природи.  

Першим виявленим закон фізики можна вважати закон з відображення світла Евкліда в 4 столітті до н.е .. Перший відомий фізик в сучасному розумінні цього слова був Архімед з Сіракуз, який в 3 столітті до н.е. сформулювали, серед інших закон важеля і закон плавучості.

Top