You are here

Фізичні сталі / Фізичні константи

с =2.997924580 (12) х 1010 см/сек
G = 6.6720 (41) x 10-8 дин/см2 г2
h = 6.626176 (36)x 10-27 эрг сек
e = 4.803242 (14) x 10-10 CGSE =1.6021892 (46) x 10-19 Кулон
me = 9.109534 (47) x 10-28 г
mp = 1.6726485 (86) x 10-24 г =1.007276470 ат.од.маси
mn = 1.6749543 (86) x 10-24 г = 1.008665012 (37) ат.од.маси
ат.од.маси= 1.6605655 (86) x 10-24 г
mp/me = 1836.15152 (70)
mec2 =511.0034 (14) кэВ
1/α =137.03604 (11)
re = e2/mec2 =2.8179380 (70) x 10-13 см
Боровський радіус а0 = h2/4π2mee2 = 0.52917706 (44) x 10-8 см
Стала Рідберга R = 109.7373177 (83) см-1
Число Авогадро N =6.022045 (31) x 1023 (моль)-1
k = 1.380662 (44) x 10-16 эрг/градус
Томпсонівський перетин σT = 0.6652448 (33) х 10-24 см2
КонстантаПозначенняЗначення
Швидкість світла у вакууміc2.99792458 108 м/с
Елементарний зарядe1.6021892 10-19 Кл
Число АвогадроNa6.022045 10 23 моль -1
Маса спокою електронаe9.109534 10 -31 кг
Маса спокою протонаmp1.6726485 10 -27 кг
Стала Планкаh6.626176 10 -34 Дж с
Класичний радіус електронаre2.817938 10-15 м
Електрична сталаo8.85418783 10 -12 Ф/м
Газова сталаR8.31441 Дж/(К моль)
Стала Больцманаk1.380662 10 -23 Дж/К
Гравітаційна сталаg6.6720 10 -11 Н м2/кг 2
Нормальне прискоренняg9.80665 м/с2
Top