Навігація
ІнтерНетрі > Наука > Фізика >

Фізичні константи

позначення Назва величина
eодиниця заряду1.6 · 10 -19  Кл
1 / α = ћс / e 2постійна тонкої структури137.0
cшвидкість світла у вакуумі2.998 х 10 10  см / с
hпостійна Планка6.626 · 10 -27  ерг з
ћнаведена постійна Планка6.582 · 10 -22  МеВ · з
ћсконстанта конверсії197.3 МеВ · Фм
kконстанта Больцмана8.617 · 10 -11  МеВ / град
eкласичний радіус електрона2.818 Фм
ћ / m e cкомптонівська довжина хвилі електрона386.2 Фм
ћ / m p cкомптонівська довжина хвилі протона0.210 Фм
 комптонівська довжина хвилі півонії1.414 Фм
 атомна одиниця маси931.5 МеВ / c 2
eмаса електрона0.511 МеВ / c 2
nмаса нейтрона939.6 МеВ / c 2
pмаса протона938.3 МеВ / c 2
 маса π  , π +139.6 МеВ / c 2
 маса π 0135.0 МеВ / c 2
 маса W  , W + -бозонов80.2 ГеВ / c 2
 маса Z-бозона91.2 ГеВ / c 2
Aчисло Авогадро6.02 10 23
μ N = ћe / 2m p cядерний магнетон3.152 · 10 -18 МеВ / Г
 магнітний момент протона2.793μ N
 магнітний момент нейтрона1.913μ N
Top