Фізичні константи

Наука
Константа Позначення Значення
Швидкість світла у вакуумі c 2.99792458 108 м/с
Елементарний заряд e 1.6021892 10-19 Кл
Число Авогадро Na 6.022045 10 23 моль -1
Маса спокою електрона m e 9.109534 10 -31 кг
Маса спокою протона mp 1.6726485 10 -27 кг
Стала Планка h 6.626176 10 -34 Дж с
Класичний радіус електрона re 2.817938 10-15 м
Електрична стала e o 8.85418783 10 -12 Ф/м
Газова стала R 8.31441 Дж/(К моль)
Стала Больцмана k 1.380662 10 -23 Дж/К
Гравітаційна стала g 6.6720 10 -11 Н м2/кг 2
Нормальне прискорення g 9.80665 м/с2

Залишити відповідь