You are here

Число випадків на 100 000 чоловік при індивідуальній дозі опромінення 10 мЗв.

Категорії
опромінених
Смертельні
випадки раку
Несмертельні
випадки раку
Важкі
успадковані
ефекти
Сумарний
ефект
Працюючий
персонал
4.00.80.85.6
Все населення5.01.01.37.3
Top