Густина твердих тіл

Речовина густина, кг/м3 Речовина густина, кг/м3 Алюміній 2700 Олово 7300 Бетон 2200 Парафін 900 Граніт 2600 Пісок (сухий) 1500 Дуб (сухий) 800 Свинець 11300 Залізо 7800 Скло 2500 Золото 19300 Сосна (суха) 400 Корок 240 Срібло 10500 Латунь 8500 Сталь 7800 Лід 900 Цегла 1600 Мармур 2700 Чавун 7000 Мідь 8900 Ялина (суха) 600

Далі

Термодинамічні властивості деяких органічних речовин

  Назва речовини (Формула) Cтандартна теплота утворення, кДж/моль Ентропія, Дж/К·моль Енергія Гіббса, кДж/моль Молярна теплоємність, Дж/моль·К CH4 (g) –74.81 –50.72 186.26 35.31 C2H2 (g) +226.73 +209.20 200.94 43.93 C2H4 (g) +52.26 +68.15 219.56 43.56 C2H6 (g) –84.68 –32.82 229.60 52.63 C3H8 (g), пропен +20.42 +62.78 267.05 63.89 C3H6 (g), циклопропан +53.30 +104.45 237.55 55.94 C3H8 […]

Далі

Критичні маси деяких радіоактивних матеріалів

Матеріал Вміст ізотопу,% 20 50 60 70 80 90 100 Металічний уран 235U, кг без відбивача – 145 105 82 66 54 50 з відбивачем з Be 250 50 – – – – 15 Металічний плутоній 239  Pu, кг без відбивача – – – 23 – – 15 з відбивачем з Be – – – […]

Далі

Періоди напіврозпаду найважливіших ізотопів плутонію

Ізотоп Період напіврозпаду, років 238Pu 90 239Pu 24.300 240 Pu 6.600 241 Pu 13 242 Pu 9*10 5 243 Pu 5,7*10 -4 Плутоній – штучно отриманий елемент, в природі зустрічаються тільки його сліди. Це сріблясто-білий метал, з температурою плавлення 650С, кипіння – 3227С. Для ядерного палива використовують діоксид плутонію PuO 2.

Далі